Tellimine, maksmine, transport

 • Kauba eest tasumine

Kaupade eest on võimalik tasuda üle interneti. Maksete tegemisel on võimalik kasutada pangaülekannet.

 • Kuidas tellida

Toodete tellimiseks vajutage tootekaardil nuppu (hilisemat kogust saab muuta ka ostukorvis), misjärel toode liigub ostukorvi ning soovi korral saate jätkata uute toodete lisamist.

Ostukorvis on registreeritud kasutajatel eel-täidetud juba kõik vajalikud väljad, jääb valida ainult sobiv transpordiviis ning kinnitada tellimus ning maksta tellimuse eest läbi pakutud makseviiside.

Registreerimata kasutajal tuleb ostukorvis täita kõik väljad.

Tellimused mis on katkestatud, kustutatakse süsteemist ilma vastava märgukirjata seitsme (7) tööpäeva jooksul.

 • Kauba kättesaamine

Eesti siseselt transpordime kaupasid Eesti Posti ELS kulleriga ning Intella Smartpost pakiautomaadi vahendusel.

Juhul kui asute väljaspool Eestit kuid sooviksite siiski kaupa osta, küsige julgelt pakkumist transpordikuludele eposti teel.

 • Mis siis kui kaup on saabudes katki?

Kauba üleandmisel-vastuvõtmisel tuleb fikseerida riknenud kaup või pakend kauba saatelehel ning kindlasti teavitada sellest GAMPRE.EE-d esimsel võimalusel. Tootjadefektiga kaubad vahetab välja tootjatehas vastavalt kehtestatud tingimustele.

 • Tarneajad

Tarneajad on laotoodedel 1-2 päeva ning tellimistoodetel alates 2-3st päevast kuni mõne nädalani, sõltuvalt tootja laoseisust ning toote omadustest. Eritellimusena valmistatud toodetel on üldjuhul tarneajaks 4-6 nädalat, täpsem info selgub alati tellimuse esitamisel või päringu tegemisel.

Korduma kippuvaid küsimused saavad vastatud siin, kui Teil on küsimusi GAMPRE.EE pakutavate toodete, teenuste, transpordi või millegi muu kohta, palun saatke meile epost või helistage.


GAMPRE.EE kasutamis ja tagastamistingimused ja Pretensioonide esitamise aega

 1. Tagastamistingimused:
 • Toote saab tagastada 14 päeva jooksul pärast kauba tarnet kliendile (tarbijale).
 • Tagastatava toote pakend peab olema terve ja puhas (peab olema säilinud toote kaubanduslik välimus).
 • Tagastatav toode peab olema kasutamata.
 • Vigastatud tooteid tagasi ei võeta.
 • Tagastada ei saa toodet/tooteid, mis on valmistatud arvestades kliendi isiklikke vajadusi või kliendi poolt esitatud tingimuste kohaselt (eritellimus).
 • Toote tagastamisel kullerteenuse või muu postiteenuse teel tuleb toode täielikult pakendada pakkepaberisse ning tegema endast kõikvõimaliku toote ja pakendi säilitamiseks. Toote originaalpakendi peale EI TOHI kirjutada, samuti ei tohi otse pakendile kleepida pakketeipi/liimi.

Teie poolt toodete eest tasutud raha kantakse Teile tagasi kuni 14 tööpäeva jooksul pärast tagastatud toote/toodete meieni jõudmist. Kui tegemist on tootja garantii korras väljavahetatava tootega või rahalise tagasimaksega seoses viimasega (asendamise või parendamise võimatuks osutumisel), siis tagastatakse Teile ka transpordikulud.

 1. Kauba vastuvõtmine:
 • Enne kauba vastuvõtmist soovitame Teil toote pakendid üle vaadata ja selle väliste vigastuste olemasolu korral kaupa mitte vastu võtta vaid saata see meile läbi kulleri tagasi. Vigastatud tooted GAMPRE.EE tagasi ei võta.
 • Toote tagastamiseks palume täita toote tagastamistaotluse ankeet, selle võimatuks osutumisel võtta meiega ühendust e-posti aadressil info@gampre.ee või telefonil +372 519 19 519, et kokku leppida tagastamise üksikasjades.

III. Pretensioonide esitamise aeg: 

Kõikide GAMPRE.EE poolt maaletoodud ja Eesti Vabariigis müüdud toodete kohta kehtib tavatarbijale VÕS § 218 sätestatud pretensioonide esitamise aeg 2 (kaks) aastat ostukuupäevast või asja üleandmise kuupäevast arvates, kui see on eraldi fikseeritud ostudokumendil.

Kui seade osutub pretensioonide esitamise õiguse ajal defektseks varjatud materjali-, konstruktsiooni- ja/või valmistusvigade tõttu, kõrvaldab GAMPRE.EE poolt volitatud remondifirma defektid või vahetab toote osad ümber vastavalt kehtivatele seadustele ja alltoodud tingimustele. Kui seadme remont kohapeal on võimatu, toimub transport volitatud remonditöökotta GAMPRE.EE poolt valitud viisil ja kulul. Tasuta vedu remonditöökotta kehtib ainult suuremõõtmeliste seadmete puhul

 1. Pretensioonide esitamise aja alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud:
  • Normaalsest kulumisest;
  • Puudulikust hooldamisest;
  • Vealisest paigaldusest;
  • Sihtotstarbele mittevastavast kasutamisest;
  • Muudest välisteguritest põhjustatud vigadest;
  • Võistlustel kasutatavate autode varuosad.
 2. GAMPRE.EE-l on õigus vea väljaselgitamiseks viia läbi ekspertiis.Samuti on GAMPRE.EE ja Kliendil õigus nõuda eelnevalt ekspertiisi (sh täiendava ekspertiisi) läbiviimist olukorras, kus toode/tooted ei vasta lepingu tingimustele (VÕS § 226) ning üks pooltest soovib lepingust taganeda või nõuab asja asendamist/parandamist.

5.1. Korduva ekspertiisi nõudmise esitamise tähtaeg on 14 kalendripäeva alates vaidlusaluse ekspertiisi kättesaamisest seda vaidlustava poole poolt.

 1. Kui klient soovib vaidlustada/või ei nõustu GAMPRE.EE garantiiekspertiisi tulemuse ja otsusega toote garantii suhtes, suunatakse vastav toode ekspertiisi tootjatehasesse või poolte poolt kokku lepitud ja valitud eksperdile. Käsitlusaeg sellisel juhul on maksimaalselt 2 kuud. Kui selle aja jooksul ei ole ekspertiisi tulemus selgunud, kuulub toode hüvitamisele kliendilepingu tingimustele.
  Ekspertiis teostatakse esimese 6 kuu jooksul GAMPRE.EE kulul, va siis kui ekspertiisi tulemusel selgub toote defekt on põhjustatud punktis 3 toodud asjaoludest. Sellisel juhul jäävad ekspertiisi kulud Kliendi kanda. Samuti jäävad ekspertiisi kulud Kliendi kanda, kui toote ostust on möödas üle 6 kuu.
 2. GAMPRE.EE ei kohustu hüvitama pretensioonide esitamise ajal riknenud toodete vahetusega kaasnevaid kulusid.
 3. Vealist või puudusega toodet, mis on hüvitatud, ei tagastata. Selle omand läheb üle GAMPRE.EE-le.
 4. Kliendi meelespea:
 • Juriidilisest isikust kliendile:

Kui ostja on müügilepingu sõlminud oma majandus- või kutsetegevuses, peab ta ostetud asja viivitamata üle vaatama või üle vaadata laskma (VÕS § 219 lg 1).
Oma majandus- või kutsetegevuses müügilepingu sõlminud ostja peab lepingule mittevastavust sellest teatamisel piisavalt täpselt kirjeldama.

 • Tarbijast kliendile:

Võlaõigusseaduse § 34. Tarbija
Tarbija käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.
Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada, kuid mitte hiljem kui seaduses sätestatust.